Правила користування веб-сторінкою winsup.com.ua

Основні терміни

Терміни, що вживаються в даних правилах, означають наступне:

Адміністратор – компанія winsup.

Користувач – фізична особа, яка користується Послугами, пропонованими Адміністратором за допомогою Веб-сторінки.

Веб-сторінка – веб-сторінка в інтернеті, яка належить Адміністратору і ведеться за посиланням http://winsup.com.ua.

Послуги – надані Адміністратором послуги в електронному вигляді для Користувачів Веб-сторінки та Клієнтів на основі цих Правил користування.

Анкета – анкета, що заповнюється Користувачем для реєстрації на Веб-сторінці й створення Облікового запису Користувача.

Обліковий запис – приписане до Користувача місце на Веб-сторінці, змістом якого є збір даних про Користувача, які Користувач може використовувати, користуючись Веб-сторінкою і послугами.

Профіль – функція Облікового запису, в якій користувач надає необхідну інформацію, в т.ч. свої персональні дані, а також інформацію про освіту, досвід роботи та здобуті кваліфікації.

Правила користування – дані Правила користування.

Загальні положення

 1. Дані Правила користування встановлюють:
 • вид і сферу Послуг, які надаються в електронному вигляді через Веб-сторінку;
 • умови надання послуг у електронному вигляді через Веб-сторінку;
 • умови укладання і розв’язування договору про надання Послуг в електронному вигляді;
 • порядок процедури рекламації;
 • права та обов’язки Користувачів і Адміністратора;
 • принципи виключення відповідальності Адміністратора з договору про надання Послуг;
 • принципи та способи захисту персональних даних Користувачів.

2. Адміністратор безоплатно надає Користувачам дані Правила користування перед укладенням договору про надання послуг. Користувач не є зобов’язаний цими положеннями Правил користування, якщо вони не були надані у вищезазначений спосіб.

3. Адміністратор надає Послуги за допомогою Веб-сторінки згідно з Правилами користування.

4. Користувач користуючись Веб-сторінкою і послугами зобов’язаний дотримуватись положень Правил користування.

Вид і сфера Послуг, які надаються за допомогою Веб-сторінки

 1. Адміністратор через Веб-сторінку надає Послуги, які полягають у:
 • можливості створити Обліковий запис і підтримувати його;
 • можливості створити та підтримувати Профіль Користувача, доступний для потенційних роботодавців і замовників;
 • доступі Користувачів до вакансій або замовлень та можливості їх перегляду;
 • можливості претендувати на вакансію або замовлення доступні на Веб-сторінці;
 • проведенні дистанційного набору на пропоновані вакансії або замовлення за допомогою телефону або електронної пошти;
 • інформуванні Користувача про нові відповідні до його Профілю вакансії або замовлення.

2. Послуги надаються у вимірі, який дозволяють технічні можливості Веб-сторінки.

3. Серед Послуг, описаних в абзаці 1, пп. а—е, надання їх Адміністратором полягає у доступі Користувача до відповідних функцій Веб-сторінки і використанні цих функцій Користувачем.

4. Адміністратор надає можливість створення Облікового запису Користувача, через який останній може скористатись Веб-сторінкою і Послугами. Для створення Облікового запису необхідна реєстрація на Веб-сторінці через заповнення доступної на Веб-сторінці Анкети даними, необхідними для створення Облікового запису. Після реєстрації Адміністратор приписує Користувачу логін і пароль, які дають можливість доступу до Облікового запису. Під час реєстрації Облікового запису на електронну пошту, вказану Користувачем, буде вислане повідомлення з посиланням у рамках перевірки.

5. Адміністратор надає можливість створення Профілю Користувача через заповнення даних, які вимагаються Адміністратором. Після створення Профілю він буде також доступний для потенційних роботодавців і замовників.

6. Користування деякими функціями Облікового запису і Профілю може залежати від надання згоди Користувача, надання ним необхідної інформації або файлів. Адміністратор утримує Обліковий запис і Профіль Користувача на необмежений термін. Протягом терміну існування Облікового запису та Профілю Користувач може змінювати інформацію та файли, які знаходяться в Обліковому записі та Профілі.

7. Адміністратор оголошує та надає на Веб-сайті доступ до своїх вакансій та замовлень або вакансій та замовлень інших потенційних роботодавців і замовників. Пропозиції можуть вільно переглядатися Користувачем.

8. Користувач, який має Обліковий запис, може через Веб-сторінку подаватись на вакансії або замовлення, якщо пропозиція не вимагає подання заявки в інший спосіб.

9. Наскільки це передбачено пропозицією та можливо за допомогою Сервісу, Користувач після подання заявки на пропозицію може брати участь у наборі онлайн, поширюючи за допомогою Веб-сторінки інформацію або документи, не передбачені пропозицією або Профілем.

10. Якщо Користувач виразить згоду, Адміністратор має право інформувати його про вакансії та замовлення, які з’являються на Веб-сторінці, відповідно Профілю Користувача. Інформація щодо пропозиції буде надаватися за допомогою повідомлень електронної пошти/внутрішніх повідомлень на Веб-сторінці.

Умови укладання і розірвання договору

 1. Договір про надання Послуг між Адміністратором і Користувачем укладається під час першого користування Користувачем послугами, пропонованими Веб-сторінкою, навіть у випадку, коли для користування послугою Користувачеві не обов’язково мати Обліковий запис на Веб-сторінці.
 2. Якщо реалізація Послуги залежить від виконання Користувачем умов, в т.ч. заповнення Анкети, надання відповідної згоди Користувачем, відзначення відповідної кнопки вибору, договір про надання Послуг вважається укладеним в момент виконання всіх необхідних умов.
 3. Заповнюючи й пересилаючи Анкету, Користувач зобов’язаний заявити, що:
 • усі вказані в Анкеті дані є повними, правдивими і не порушують прав третіх осіб;
 • він є повнолітньою особою і має право укладати договір про надання Послуг.

4. Адміністратор відмовить у створенні Облікового запису або ж видалить його, якщо назва Облікового запису вже вживається іншим Користувачем, суперечить чинному законодавству, порушує права третіх осіб або не є прийнятною з інших причин.

5. Кожного разу Договір укладається безстроково.

6. Користувач має право у будь-який момент розірвати договір шляхом видалення Облікового запису або Профілю.

7. Адміністратор має право у будь-який момент розірвати договір у випадку:

 • закінчення надання послуг за допомогою Веб-сторінки;
 • закінчення діяльності самого Адміністратора;
 • виявлення того факту, що діяльність Користувача суперечить Правилам користування, чинному законодавству, порушує права третіх осіб або завдає шкоди Адміністраторові.

8. Незалежно від попередніх положень Користувач може в термін 14 днів від дня укладення договору про надання Послуг в електронному вигляді відмовитися від договору без зазначення причини та без внесення жодної оплати.

Умови надання послуг

 1. Користування Веб-сторінкою і послугами можливе лише після виконання Користувачем технічних умов, що є наступними:
 • користування справним комп’ютером, що забезпечує взаємодію з телеінформаційною системою, якою послуговується Адміністратор;
 • у випадку Послуг, доступних через мобільні пристрої – користування з відповідно справного мобільного пристрою, що забезпечує взаємодію з телеінформаційною системою, якою послуговується Адміністратор;
 • доступ і підключення до інтернету;
 • використання браузера, який забезпечує відображення документів HTML, що містять куки-файли.

2. Послуги, які надаються Адміністратором за допомогою Веб-сторінки, принципово є безоплатними.

3. У випадку платних Послуг Адміністратор зобов’язаний отримати чітку згоду Користувача на оплату при укладанні договору на таку Послугу.

Права і обов’язки Адміністратора

 1. Адміністратор має обов’язок постійного надання послуг згідно з Правилами користування протягом усього часу дії договору. При цьому надання Послуг може бути перерване за необхідності консервації, модифікації чи розширення Веб-сторінки.
 2. Адміністратор має право вислати Користувачеві на вказану адресу електронної пошти або через Веб-сторінку всю інформацію, пов’язану з діяльністю Веб-сторінки та користуванням нею.
 3. Адміністратор має право змінити Правила користування і зобов’язаний надати доступ до цих змін за допомогою інформаційної системи у спосіб, який дозволяє отримувати, відтворювати і закріплювати зміст змін Правил користування за допомогою телеінформаційної системи, яку використовує Користувач. Користувач не є зв’язаний тими положеннями Правил користування, які не були йому представлені у спосіб, про який йде мова у попередньому реченні.
 4. Адміністратор має право відмовити у наданні Послуг у випадку, коли вбачає, що діяльність Користувача не відповідає Правилам користування, законодавству, порушує права третіх осіб або завдає шкоди Адміністраторові.

Права і обов’язки Користувача

 1. Користувач має право вільно користуватись вибраними Послугами та функціями Веб-сторінки, окрім випадку, в якому реалізація Послуги залежить від виконання Користувачем умов. У такому випадку користування Послугою або функцією можливе лише після виконання всіх необхідних умов.
 2. Користувач зобов’язаний подавати в Обліковому записі та Профілі правдиву та актуальну інформацію.
 3. Користувач має право розмістити в Обліковому записі та Профілі фотографії, які представляють його особу. У такому випадку Користувач дає згоду на поширення і публічне надання доступу за допомогою Веб-сторінки до цього зображення.
 4. Користувач не має права розміщати на Веб-сторінці фотографії будь-яких інших осіб.
 5. Наскільки це дозволяє функціонування Веб-сторінки, Користувач має право розмістити і публікувати за допомогою Веб-сторінки документи і твори (наприклад резюме, дипломи, довідки, рекомендації), які йому належать. У такому випадку Користувач надає згоду на поширення і публічне надання доступу за допомогою Веб-сторінки до таких матеріалів. Якщо будь-які розміщені матеріали являтимуть собою твір у розумінні закону про авторське право та подібні права, він заявляє, що йому належать майнові авторські права і він надає Адміністратору невиключну та необмежену територіально ліцензію для цих творів; ліцензія надається на час користування Користувачем Послугою, для реалізації котрої призначений твір, та передбачає використання твору Адміністратором наступним чином: закріплення, копіювання, запис цифровою технікою, відображення, відтворення, публічне поширення, розміщення у мережі Інтернет.
 6. Користувач зобов’язаний утримуватися від дій, які можуть перешкодити роботі Веб-сторінки або користування нею чи унеможливити її.
 7. Користувач зокрема зобов’язаний утримуватися від:
 • вказання при користуванні Веб-сторінкою і Послугами неправдивих або неактуальних персональних даних та іншої інформації;
 • користування Веб-сторінкою і Послугами у спосіб, який суперечить Правилам користування, чинному законодавству, порушує права третіх осіб або завдає шкоди Адміністраторові, що зокрема стосується змісту, публікованого за допомогою Веб-сторінки;
 • розміщення та поширення на Веб-сторінці контенту, який суперечить меті існування Веб-сторінки, у т.ч. нелегального або шкідливого програмного забезпечення, вірусів, реклами, оголошень.

8. Якщо Користувач помітить випадки порушення Правил користування, законодавства, прав третіх осіб, у т.ч. Адміністратора, він зобов’язаний негайно повідомити про це Адміністраторові.

Відповідальність

 1. Адміністратор не несе відповідальності за зміст, актуальність, вірогідність і форму інформації та матеріалів, розміщених на Веб-сторінці Користувачем, у т.ч. за порушення прав третіх осіб цим змістом матеріалів або їхньою публікацією.
 2. Адміністратор не несе відповідальності за зміст будь-яких повідомлень, надісланих самими Користувачами, незалежно від їхньої форми.
 3. Користувач несе відповідальність за свої дії, пов’язані з користуванням Веб-сторінкою, згідно з відповідними положеннями законодавства.
 4. Адміністратор не несе відповідальності за зміст і форму вакансій і замовлень, розміщених на Веб-сторінці третіми особами або таких, що походять від третіх осіб. Зокрема Адміністратор не несе відповідальності за неукладення Договору між Користувачем і особою, яка розмістила пропозицію, а також за укладення договору в іншій формі, ніж це було прописано у пропозиції.
 5. Адміністратор не несе відповідальності за дії Користувача, які порушують Правила користування, законодавство, права третіх осіб та інтереси Адміністратора, зокрема за будь-які збитки, що мали місце в результаті цих дій, а також пов’язані з припиненням у зв’язку з цим надання Послуг цьому Користувачеві.
 6. Адміністратор не несе відповідальності за збитки, які мали місце у зв’язку з діями, розпочатими відповідно до згоди або декларації, наданої Користувачем, у випадку, коли згода або декларація Користувача виявляться неправдивими або суперечливими до чинного законодавства.
 7. Адміністратор не несе відповідальності за зберігання даних, які мають незаконний характер, або пов’язаної з ними діяльності, якщо у випадку отримання офіційного повідомлення або достовірної інформації про незаконний характер даних або пов’язаних з ними дій невідкладно припинить доступ до цих даних.
 8. Коли Адміністратор, отримавши офіційне повідомлення про незаконний характер збережених даних, наданих Користувачем, і унеможливить доступ до цих даних, він не несе відповідальності перед цим Користувачем за збитки, які виникнуть у зв’язку з неможливістю доступу до цих даних.
 9. Коли Адміністратор отримає достовірну інформацію про незаконний характер збережених даних, наданих Користувачем, і унеможливить доступ до цих даних, він не несе відповідальності перед цим Користувачем за збитки, які виникнуть у зв’язку з неможливістю доступу до цих даних, якщо невідкладно повідомить Користувача про намір унеможливлення доступу до них.
 10. Адміністратор не несе відповідальності за:
 • недотримання Користувачем Правил Користування;
 • інформацію або матеріали, розміщені на Веб-сторінці або у будь-який спосіб надіслані Користувачем;
 • припинення надання Послуг або втрату Адміністратором даних чи матеріалів, що виникли з причин, незалежних від Адміністратора (наприклад форс-мажорні обставини, аварії, дії третіх осіб).

Процес рекламації

 1. Користувачі мають право складати до Адміністратора рекламації з приводу реалізації Послуг.
 2. Рекламація складається шляхом звернення на електронну адресу info@winsup.eu.
 3. Складаючи рекламацію, Користувач повинен вказати проблему, відносно якої складає рекламацію, точно її описати та обґрунтувати рекламації.
 4. Рекламації розглядаються Адміністратором протягом 14 днів від вручення йому правильно складеної рекламації. Рекламації без вищезазначених даних не будуть розглядатися. Щодо способу вирішення проблеми, котрої стосується рекламація, Адміністратор поінформує Користувача повідомленням на електронну пошту. За термін вирішення рекламації вважається надання Адміністратором відповіді.
 5. У випадку невизнання рекламації Адміністратор не дає згоди на використання позасудових методів розв’язування спорів у справах користувачів.

Персональні дані

 1. Користувач добровільно надає свої дані Адміністратору. Персональні дані Користувачів зберігаються Адміністратором. Персональні дані Користувачів обробляються згідно з чинними положеннями законодавства, зокрема Законом від 29 серпня 1997 р. про захист персональних даних (Урядовий Журнал з 2014 року, поз. 1182, 1662), а також Закону від 18 липня 2002 року про надання послуг, які надаються в електронному вигляді (Урядовий Журнал № 144, поз. 1204 із змінами). Подробиці про обробку і захист персональних даних описує Політика конфіденційності, яка є Додатком 1 до цих Правил користування.
 2. Адміністратором персональних даних, наданих Користувачем, є  компанія Winsup. Адміністратор персональних даних обробляє персональні дані Користувача у зайвому вимірі для користування Послугами, які надаються в електронному вигляді за допомогою Веб-сторінки, зокрема для укладення, формування змісту, зміни або розірвання правових відносин. За згодою, наданою Користувачем, Адміністратор може обробляти його дані у більш широкому вимірі, ніж це вказано у попередньому реченні. Дані Користувачів можуть бути передані органам влади, вповноваженим до доступу до даних, згідно з чинними положеннями законодавства.
 3. Користувач має доступ до наданих Адміністратору персональних даних, а також право їх зміни та виправлення.
 4. У випадку, коли Послуга, виконувана за допомогою Веб-сторінки, пов’язана з переданням персональних даних Користувача потенційному роботодавцеві або замовнику, адміністратором персональних даних стане також потенційний роботодавець або замовник, який несе відповідальність за обробку даних від моменту їх передання.
 5. Адміністратор не несе відповідальності за можливі дії потенційних роботодавців або замовників, пов’язані з переданими персональними даними, у т.ч. за виникнення можливих збитків.
 1. Куки/реп’яшки (HTTP-cookies)

Для накопичення інформації, пов’язаної з користуванням Веб-сторінкою, Користувач може використовувати куки-файли, які є інформаційними даними, зокрема текстові файли, утримувані у фінальному пристрої Користувача Веб-сторінки, і їхньою метою є користування вітринами Веб-сторінки. Подробиці відносно використання куки-файлів описує Політика конфіденційності, яка є додатком до даних Правил користування.

Кінцеві положення

 1. Адміністратор має право в односторонньому порядку змінити Правила користування без зазначення причини.
 2. Про вагому зміну Правил користування Адміністратор зобов’язується повідомити Користувачів за допомогою електронної пошти або ж оголошення на Веб-сторінці. У такому випадку Користувач має право негайно розірвати договір або договори, які пов’язують його з Адміністратором, однак якщо договір не буде розірвано негайно, то це означає, що Користувач прийняв зміни Правил користування за вагомі та зобов’язальні.
 3. Правила користування, а також укладені з Адміністратором договори про надання Послуг в електронному вигляді підлягають польському законодавству. У неврегульованих у Правилах користування справах вживаються відповідні положення законодавства, у т.ч. закон про надання послуг в електронному вигляді та закон про захист персональних даних.
 4. Спори відносно Правил користування та укладених з Адміністратором договорів про надання Послуг в електронному вигляді будуть розв’язуватись відповідним територіальним польським судом.
 5. Додатки до Правил користування є його невід’ємною частиною.